Βίδες και Στερέωση

Βίδες με Σπείρωμα

 •  Γαλβανιζέ 4.8
 • Γαλβανιζέ 8.8
 • Γαλβανιζέ 10.9
 • Inox A2 – 304
 • Inox A4 – 316

Βίδες αυτοκοχλιούμενες

 • Στριφώνια
 • Νοβοπανόβιδες
 • Γάντζοι – Θηλειές
 • Τσιμεντόβιδες
 • Γυψοσανίδας

Βίδες Αυτοδιάτρητες

 • Γαλβανιζέ
 • Inox